Konzultace / projektování

Nabízíme nezávazné a bezplatné technické konzultace

Vyhotovujeme studie gastronomických provozů jako podklad ke konzultacím a k plánované výši investice a to ve všech oblastech veřejného stravování (nemocnice-školy-hotely- domovy-věznice-catering-závodní stravování-letiště a další).

Realizace prováděcího projektu gastro

Do projektové dokumentace se souhlasem zákazníka implementujeme technická opatření ke snížení energetické náročnosti provozu a zohledňujeme environmentální požadavky současnosti.